Concept verslag ALV 13-12-2018

15 december 2018

Door Jos Theelen – secretaris op 14 december 2018

Concept notulen ALV regio Eindhoven 13-12-2018 20:00–22:00

Opening door de voorzitter

de vergadering wordt geopend door de voorzitter.

gastspreker Nelleke Vedelaar, voorzitter van de landelijke PvdA

helaas is dit komen te vervallen, ivm ziekte van Nelleke.

 

gastspreker Stijn Smeulders, lijsttrekker provinciale verkiezingen

Zijn verhaal ging over 2 vragen, wat doet de provincie allemaal en waarom doet de PvdA mee aan deze verkiezingen;

het provinciale bestuur zit in den Bosch, in het provinciehuis. Zij vergaderen in de statenzaal. De PvdA heeft nu 4 van de 55 zetels en heeft 1 gedeputeerde (Erik van Merrienboer, ruimte en financien). Het provinciebestuur is een coalitie van VVD (10), SP (9), D66 (7) en PvdA (4);

er wordt veel tijd besteed aan pluimvee-, geiten- en varkensstallen. De bodem wordt verpest door mest en de Q-koorts wordt veroorzaakt door teveel geiten. Er zijn nu maatregelen om de sector niet groter te laten worden. Hoewel de sector groot is, levert het toch weinig werkgelegenheid;

de provincie krijgt haar inkomsten door opcenten op de motorrijtuigenbelasting;

ruimtelijke ordening is de hoofdtaak van de provincie. Daarbij moet u denken aan het plaatsen van windmolens, het beperken van overlast door de industrie, de provincie bepaalt waar de verschillende gemeenten kunnen bouwen, en de provincie zorgt voor veel natuurbehoud en natuurontwikkeling;

daarnaast houdt de provincie zich ook bezig met kunst en cultuur (subsidie orkest), met de gehandicaptensport, betere recreatie, het aanjagen van de energietransitie en andere zaken;

de provincie is ook verantwoortdelijk voor het toezicht op de gemeenten;

De PvdA doet mee aan de verkiezingen, want

de leefomgeving is belangrijk voor de mensen, de PvdA wil zorgen voor een goede en gezonde leefomgeving;

er moet meer werkgelegenheid en meer woningen voor de mensen zijn;

er moet een goede en eerlijke energietransitie komen;

door in de coalitie te blijven zitten hoopt de PvdA het verschil te blijven maken.

Naast de provincie nog een kort verhaal over de waterschappen. Deze zijn niet erg politiek, een deel van de zetels wordt gegeven aan belangengroeperingen. Het waterschap gaat niet over drinkwater, maar met name over het oppervlaktewater.

Jaarplan 2019

De voorziter gaf uitleg over het jaarplan van het komend jaar (je kunt het hier downloaden). Een deel is natuurlijk gericht op de verkiezingen in 2019, provinciaal en Europees. Een belangrijk onderdeel is de permanente campagne. Daarnaast zijn er onderwerpen als complimentenkaarten, een levendig debat, de PvdA als vereniging, ViP040, ombudsteam, enz. enz. enz.

de vergadering keurt het jaarplan goed.

Begroting 2019

De penningmeester gaf een toelichting over de begroting van 2019 (je kunt het hier downloaden). Met name de kosten van het honk kunnen een probleem vormen, vandaar zijn oproep om de PvdA extra te steunen (zie hier hoe je dat kunt doen).

de vergadering keurt de begroting goed.