ViP040

ViP040

voor gezellige en betrokken Vrouwen in de Pvda (ViP)

ViP040 organiseert regelmatig organiseren een activiteit voor de vrouwen in de PvdA in de regio Eindhoven. Dat begon met een spontane uitnodiging in 2015 om samen naar de film te gaan (Gooische Vrouwen). De ontmoeting was zeer geslaagd en kreeg vervolg. Inmiddels zijn de vrouwenactiviteiten helemaal ingeburgerd en is in het afdelingsbestuur voor de regio één bestuurslid verantwoordelijk om het vrouwennetwerk en de vrouwenactiviteiten een structureel karakter geven.

Vrouwen die lid zijn van de PvdA kunnen zich aanmelden voor het regionale vrouwennetwerk. Per mail en/of  groepsapp word je geinformeerd als er weer iets op stapel staat. Voorbeelden zijn onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het Natlab waar we eerst goede film bekijken (we zagen Sufragette, Moonlight, The Washington post, The wife) en daarna een toost uitbrengen op het nieuwe jaar, een debatavond in het Honk met bekende politici (Keklic Yüsel, Esther-Mirjam Sent, Mei Li Vos), een bezoek aan de Heemtuin met picknick, een bezoek aan het Van Abbemuseum en een avond sushi’s maken. En dit jaar hadden we de grootse viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Onze belangrijkste doel is: vrouwen in de PvdA met elkaar verbinden. Dat doen we door boeiende en gezellige bijeenkomsten te organiseren waarbij we elkaar ook politiek betrokken houden en energie geven. We willen zoveel mogelijk vrouwelijke leden betrekken om zo de betrokkenheid bij de regionale PvdA te vergroten en meer vrouwelijke kracht terug te zien in de partij, de wijken, de actieve politiek en de politieke geledingen.

Heb je goede ideeën en/of wil je een actieve bijdrage leveren in het netwerk van ViP040? Of wil je gewoon weten wat er staat te gebeuren en daarvoor een uitnodiging ontvangen? Meld je dan aan voor de mailinglist bij Ria Otten, riaotten@rotor-icm.nl of Necla Koçak, neclapvda@gmail.com.

 

Programma ViP040 2019

In januari bezochten we de film The Wife in het Natlab en praatten we na afloop na met een drankje. De opkomst was groot: 25 vrouwen waren aanwezig.

In februari is de werkgroep ViP040-Roos opgericht met een jury die jaarlijks de ViP040-Roos gaat uitreiken. Dat is onze eigen PvdA-Award voor een bijzondere vrouw in de regio Eindhoven die zich heeft onderscheiden door een bijzondere maatschappelijke verdienste. De eerste keer ViP040-Roos is uitgereikt op 9 mei 2019 bij onze viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Wil je meer info over de ViP040-Roos? Neem dan contact op met Elena van Hout, voorzitter van de jury, elenavhout@gmail.com.

Verder werken we dit jaar als ViP040 actief mee in de werkgroep Emancipatie, een initiatief van Marjolein Senden en Necla Koçak. Deze werkgroep was verantwoordelijk voor het programma en de organisatie van de PvdA-viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht op 9 mei j.l. in het Natlab, de eerste concrete activiteit vanuit de werkgroep Emancipatie. Maar er volgen er meer. We houden je op de hoogte. Wil je zelf meer info? Neem dan contact op met Marjolein Senden, m.senden@eindhoven.nl.

Op 13 september stond er een stadswandeling op het programma. Een gids van het VVV leidde de ViP040 langs plekken in Eindhoven waar een vrouw een belangrijke rol heeft gespeeld. De toepasselijke titel van de wandeling is Topvrouwen. Meer info vind je in het verslag: Verslag ViP040 September