Draag jij bij aan onze stek?

t Honk, ons Honk.

Enkele jaren is in Eindhoven naarstig gezocht naar een eigen PvdA-onderkomen. Uiteindelijk is dat gevonden. ’t Honk! Inmiddels ons Honk van de regioafdeling. Het is onze thuisbasis, verzamelplek en ontmoetingsplek. Daarnaast is deze plek een mooi regionaal actiecentrum voor de verkiezingen en acties.

Nu de afdelingsinkomsten vanuit politici (wethouders en raadsleden) zijn teruggelopen en de landelijke afdracht is vervallen, staat ook de uitgavenkant van onze afdeling onder druk. Daarom is het belangrijk om ook goed na te denken over de kostencomponent huisvesting.

Bij het opstellen van de begroting 2019 heeft het bestuur overwogen ’t Honk af te stoten. Daarmee lijkt er ruimte te komen. Wanneer we de kosten van het Honk echter vergelijken met de (vaak) hoge kosten van het steeds huren van externe locaties voor activiteiten en vergaderingen (en vaak de hoge kosten van de consumpties), is het bestuur op zoek gegaan naar een alternatief.

We hebben in onze begroting 2019 de kosten voor het Honk voor ongeveer de helft gedekt. Het overige bedrag willen we betalen van giften van leden. Uiteraard hebben we dit idee al gesondeerd bij enkele leden. De signalen zijn positief. Het bestuur wil deze aanpak in 2019 testen. Als het werkt, dan is het ook een concept voor de jaren erna. Als het niet werkt dan vraagt de begroting 2020 opnieuw een stevige afweging.

Hiervoor doen we ook een beroep op jou. Wil jij een bijdrage leveren aan onze stek, dan zou dan fantastisch zijn! Een paar euro per maand kunnen al van betekenis zijn.

Je kunt een bijdrage doen aan dit goede doel. Dat kan door het overmaken van een maandelijkse bijdrage, door automatisch overboeken via jouw bank, of door eenmalig een bijdrage te storten. Ieder overgeboekt bedrag wordt gereserveerd voor de kosten van ’t Honk. Bijdragen zijn persoonlijk en de hoogte ervan ook.

Hoe werkt het?

  1. Ga naar je bank en maak een (digitale) overschrijving aan.
    Gebruik het rekeningnummer NL72 RABO 0104 3953 97 t.n.v. PvdA Regio Eindhoven.
    Kies als vermelding/omschrijving: ‘gift PvdA ’t Honk maandelijks/eenmalig’
    Van de penningmeester ontvang je een overzicht van jouw giften van dat jaar aan het begin van het volgende jaar.
  2. Omdat de PvdA erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. De regels lees je hier.

Mocht je vragen hebben, laat het ons dan weten. Hier vind je onze contactinformatie.

Met vriendelijke groet,

Robert Tops
Penningmeester

Mary Fiers
Voorzitter