concept verslag ALV 10 oktober 2018

11 oktober 2018

Door Jos Theelen – secretaris op 11 oktober 2018

 

Concept notulen ALV regio Eindhoven 10-10-2018 20:00–22:00

Opening en mededelingen door de voorzitter

– de vergadering wordt geopend door de voorzitter.

Paul Tang, onze man in Europa

Europa is sterk veranderd de afgelopen 30 jaar. Oorspronkelijk was Europa een enclave in de wereld met waarden zoals vrijheid, wettelijke gelijkheid en broederschap. De komende verkiezingen gaan over die waarden. Europa is niet ideaal, maar toch het verdedigen waard.

Europa moet transparanter en politieker worden. Niet alles moet in achterkamertjes geregeld worden. Brussel moet dichterbij de mensen komen staan. De groeiende ongelijkheid en de concentratie van geld en macht moet bestreden worden

Gerben Welling, over buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is belangrijk, en door de buurtbemiddeling heeft hij ook de andere kant van Eindhoven gezien. Liesbeth en Marjolijn, beide vrijwilligers bij buurtbemiddeling, omschrijven het als een onpartijdige en onafhankelijke organisatie van vrijwilligers. Het zijn geen hulpverleners. Het is zo opgezet, dat het lokaal hetzelfde draait als nationaal. Voor Eindhoven werken er 45 vrijwilligers, die samen 300 gevallen per jaar behandelen.

Hoe gaat het in zijn werk: eerst worden er gesprekken gevoerd met partij 1, dwz diegene die het probleem aangemeld hebben. Door te praten zoekt men uit wat er precies onder het conflict ligt. Soms is het gewoon oud zeer of een misverstand. Vervolgens wordt geprobeerd een verbinding te leggen. Daarvoor benadert men partij 2 en organiseert men een verbindingsgesprek op neutraal terrein. Vaak kan daardoor het probleem worden opgelost. Na een aantal weken kijkt men hoe de situatie zich ontwikkeld heeft.

Alex Le Mat, benoemd tot nieuw bestuurslid

Aalex wordt benoemd tot nieuwe vertegenwoordiger van Best in het bestuur.