Secretaris

Jos Theelen

Ik kom uit een groot gezin met 7 kinderen. Daar werd regelmatig gepraat over politiek, waarbij de kinderen de ouders wel duidelijk maakten, wat de oude generatie allemaal fout deed. Erg eigenwijs allemaal, maar de interesse in politiek is er op die manier wel ingeslepen.

In 1981 werd ik lid van een politieke partij. Die politieke partij moest natuurlijk progressief zijn, maar moest wel bereid zijn om vuile handen te maken. Aan de zijlijn staan roepen hoe alles anders moest, had ik mijn jeugd al vaak genoeg gedaan. Er moet ook iets bereikt worden. Vandaar mijn keuze voor de PvdA.

In 1986 vroeg men mij om in Eindhoven raadslid te worden. Dat heb ik met veel plezier gedaan, tot ik het financieel niet meer kon bolwerken. Ik moest een nieuwe baan zoeken (ik ben een automatiserings­deskundige) en kon daardoor jammer genoeg geen raadslid meer zijn.

Vanaf dat moment heb ik me nauwelijks actief bemoeid met de politiek, tot ik in 2014 gestopt ben met werken. Ik heb nu meer vrije tijd, en ik wil een deel daarvan weer besteden aan de politiek. Ik hoop dat als secretaris van het nieuwe bestuur te kunnen doen.