Wijzigingen bestuur PvdA Regio Eindhoven

3 februari 2018

Eind 2017 was redelijk turbulent voor het nieuwe bestuur van de afdeling. JanPeter Hazelaar werd onverwacht lijsttrekker in Waalre. Dit betekent dat hij per direct zijn taken als bestuurslid neerlegt. We wensen hem uiteraard veel succes. Zijn vervanger (voorgedragen door de leden uit Waalre) wordt Jacques Mulder. De formele benoeming vindt plaatst in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 maart 2018.

Vervolgens heeft Henk Breukel (vertegenwoordiger in bestuur vanuit Best) zijn bestuurstaken neergelegd. Ook dit kwam voor ons onverwacht. Hij wordt tijdelijk vervangen door Bert van Drunen.
Uiteraard danken we beide heren tijdens de volgende ALV voor hun inzet!

Het nieuwe bestuur gaat met veel energie het actieplan 2018 uitvoeren.
We gaan voor veel activiteiten en turbulente in 2018 (en iets minder turbulentie in bestuur zelf).