verslag thema-avond Jonge Socialisten

22 oktober 2018

door Viggo van Uden

Op 4 september vond er een thema-avond plaats in het Honk. De Jonge Socialisten
Eindhoven hadden twee sprekers uitgenodigd die iets kwamen vertellen over de Europese
Unie en duurzaamheid. Hans Overbeek en Tom van den Nieuwenhuijzen kwamen iets
vertellen over deze onderwerpen en waren bereid om moeilijke vragen te beantwoorden.
Om 19:00 uur begon de thema-avond. Er waren ongeveer 10 mensen aanwezig van
verschillende politieke jongerenorganisaties, waaronder de JS, JOVD en Partij voor de
dieren. We gingen met elkaar in gesprek. Hans Overbeek werkt als hoofd Europese zaken
op het Provinciehuis in Den Bosch. Hij begon zijn verhaal begeleid door een PowerPoint
presentatie over de missie van Europa. Hij betrok dit op het onderwerp duurzaamheid. Van
tevoren gaf hij aan dat hij graag wilde dat er vragen gesteld zouden worden en dit gebeurde
ook zeker. Er werden veel vragen gesteld. De vragen hadden betrekking op het
duurzaamheidsbeleid waar Hans zich of gefocust heeft, maar er zaten ook vragen bij die
afweken van het thema. Na het verhaal van Hans en na een korte pauze begon Tom van
den Nieuwenhuijzen zijn verhaal. Tom is wethouder in Son en Breugel met o.a de
portefeuille duurzaamheid. Tom begon zijn verhaal met een introductie over zijn
werkervaring en huidige functie als wethouder. Hij vertelde onder andere waar hij als
wethouder tegenaan liep tijdens zijn missie om Son en Breugel meer duurzaam te maken.
Hij gaf aan de hand van enkele praktische voorbeelden weer wat voor werk hij doet en
vertelde daarbij veel interessante weetjes over duurzaamheid. Het was een interessante
avond waar een levendig gesprek op gang was gekomen. Het was leuk dat er jongeren van
verschillende politieke jongeren organisaties aanwezig waren. Hierdoor werden vragen
gesteld uit verschillende invalshoeken en ontstonden interessante discussies voor, tijdens
en na de thema-avond. Binnenkort zal er een thema-avond georganiseerd worden over
China. De voorzitter van de Jonge Socialisten, Vincent Yeers, komt zelf uit China en is bezig
om sprekers uit te nodigen en een interessant programma op te stellen. De exacte datum
voor de China-avond is nog niet bekend. Zodra deze bekend is, zal dat gepubliceerd
worden.