Verslag Ledenvergadering

Door Erik van der Werff op 14 december 2019

Algemene Ledenvergadering 12 december 2019

Hieronder volgt een kort verslag van de algemene ledenvergadering van de PvdA Regio Eindhoven. Op- of aanmerkingen kunnen altijd gestuurd worden naar regioeindhoven@pvda.nl .

  1. Opening en mededeling

Voorzitter opent de vergadering en meldt dat er nieuwe flyer is van VIP040. De uitnodiging wordt gedaan deze mee te nemen en uit te delen in het netwerk, ook aan niet leden. Bovendien geeft ze aan dat er complimentenkaarten op tafel liggen om uit te delen namens de PvdA aan mensen die iets leuks en bijzonders hebben gedaan. Ook een oproep om mensen uit te nodigen en mee te nemen naar bijeenkomsten. Iedereen is welkom!

  1. Jaarplan 2020

Namens het afdelingsbestuur van de PvdA Regio Eindhoven licht voorzitter Mary Fiers het jaarplan voor 2020 toe. Hierin zijn vijf prioriteiten opgenomen, waaronder de permanente campagne en scholingsmogelijkheden. De leden stemmen in met het voorgestelde jaarplan.

  1. Begroting 2020

De penningmeester van het afdelingsbestuur, Robert Tops, presenteert de begroting van de afdeling voor 2020. De begroting wordt gediscussieerd en akkoord bevonden door de aanwezigen. Op dit moment is goedkeuring van de ledenvergadering nog niet aan de orde.

  1. Benoeming nieuwe bestuursleden

Twee kandidaat-bestuursleden, Tjeerd Ritmeester en Mariet Peerboom, stellen zichzelf voor. De algemene ledenvergadering gaat per acclamatie akkoord met hun benoeming tot respectievelijk bestuurslid t.b.v. permanente campagne en penningmeester.

  1. Johan van den Elzen

De schrijver van het boek “Winst is goed, werk is beter”, Johan van den Elzen, komt op de ledenvergadering vertellen over zijn filosofie en ervaringen. Wat volgt is een interessante discussie tussen hem en de aanwezigen over de situatie op de arbeidsmarkt en aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Het is een geslaagde discussie over hoe bedrijven het best kunnen worden ingericht om maatschappelijk een zo groot mogelijke bijdrage te leveren.

 

 

 

 

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Al bijna mijn hele leven mag ik mezelf een trotse Eindhovenaar noemen. Trots op de stad en haar internationale karakter, maar ook trots op de mentaliteit van de inwoners om samen dingen te realiseren van belang. De mentaliteit van: we doen het samen zie je terug van Brainport tot verduurzaming en van Strijp S tot

Meer over Erik van der Werff