Verslag ALV 9 oktober 2019

Door Erik van der Werff op 11 oktober 2019

Hieronder volgt een kort verslag van de algemene ledenvergadering van de PvdA Regio Eindhoven. Op- of aanmerkingen kunnen altijd gestuurd worden naar regioeindhoven@pvda.nl .

  1. Opening en discussie

Voorzitter Mary Fiers opent de vergadering en introduceert Keclik Yücel en stelt de vraag of de PvdA nog links (genoeg) is. Yücel begint de discussieavond met een korte introductie over zichzelf en haar tijd als Tweede Kamerlid voor de PvdA tijdens het kabinet Rutte II. Yücel linkt dit aan haar passie waaruit Vrij Links is voortgekomen. Vrij Links is een organisatie die als doel heeft het debat over progressieve, vrijzinnige, linkse waarden, in en buiten Nederland, te faciliteren en te stimuleren. Ze pleiten onder meer voor een scherper links geluid. De discussieavond is levendig verlopen en mensen reageren vooral op de vraag wat de PvdA moet doen om links genoeg te blijven en hoe het zich moet profileren op sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen.

  1. Permanente campagne

Een van de Eindhovense actieve leden geeft een korte pitch over de permanente campagne. In Eindhoven is het concept van buurtsafari een tijd terug ontstaan, waarbij raadsleden en actieve(re) leden naar een bepaald buurtproject gaan om daar mee te kijken, mee te luisteren en van te leren. Het organiserende team is nog op zoek naar mensen die willen meehelpen. Mocht je hiervoor openstaan, dan kun je een mail sturen naar erik@regiopvdaeindhoven.nl.

  1. Ombudsteam Eindhoven

Vanuit het Ombudsteam in Eindhoven volgt een korte pitch om nieuwe leden aan te trekken die mee willen helpen met het trekken van de kar van dit team. Het ombudsteam helpt mensen die verstrikt zijn geraakt in de bureaucratie van diverse instellingen en instituties en probeert daarmee lokaal het verschil te maken om situaties van Eindhovenaren te verbeteren. Meer informatie kun je opvragen via ombudsteam@pvda-eindhoven.nl

  1. Kennismaking Ronald Thomassen

Kort wordt er kennisgemaakt met het nieuwe PvdA-raadslid in Nuenen: Ronald Thomassen. Hij stelt zichzelf kort voor aan de leden van de afdeling.

  1. Rondvraag

Tot slot de rondvraag, waarbij door leden nadruk wordt gelegd op de bijeenkomst van het gewest PvdA Noord-Brabant: Brabant Bijeen in Breda het weekend van 12 oktober en de bijeenkomst die door de landelijke PvdA op zaterdag 16 november wordt georganiseerd in Eindhoven. Meer informatie daarover is te vinden in de agenda via: https://regioeindhoven.pvda.nl/agenda/

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Al bijna mijn hele leven mag ik mezelf een trotse Eindhovenaar noemen. Trots op de stad en haar internationale karakter, maar ook trots op de mentaliteit van de inwoners om samen dingen te realiseren van belang. De mentaliteit van: we doen het samen zie je terug van Brainport tot verduurzaming en van Strijp S tot

Meer over Erik van der Werff