Penningmeester gezocht

21 september 2019

Herhaling van eerdere oproep!

Voor het bestuur van de afdeling PvdA Regio Eindhoven zijn we op zoek naar een penningmeester met sociaaldemocratisch hart.

We zoeken iemand met wortels in de lokale afdeling (de penningmeester willen we immers goed kennen) en de wil en tijd om naast de bestuurstaken actief te zijn op activiteiten die worden georganiseerd door de regio en haar afdelingen.
Het bestuursteam bestaat uit 8 algemene bestuursleden, een secretaris, penningmeester en een voorzitter.

De penningmeester voert het financieel beheer van de afdeling en houdt het bestuur proactief op de hoogte. Ook is hij/zij als eerste aanspreekpunt verantwoordelijke voor de jaarstukken en de begroting, conform de afspraken met het landelijk partijbureau. Dit betekent in de praktijk onder meer: het verwerken van uitgaven en inkomsten; controle op tijdige betalingen; adviseren over het financieel beheer van de afdeling. De penningmeester is tekenbevoegd (samen met de voorzitter) en mag uitgaven doen, die binnen de begroting vallen. Hij/zij mag als enige transacties verwerken in de boeken en is verplicht de boekhoudkundige gegevens te bewaren.
Om een begroting, meerjarenplanning en financieel jaarverslag op te kunnen stellen, is het belangrijk dat de penningmeester ervaren heeft in financieel beheer, financiële administratie en geautomatiseerde boekhouding. Ook is de gevraagde penningmeester doortastend en gericht op samenwerking.
Verder doet de veelheid van onderwerpen aan de bestuurstafel een beroep op zijn/haar inlevingsvermogen en de wil om in een hecht team te functioneren.

Deze functie vergt enkele uren per week. Zes maal per jaar overlegt het voltallige bestuur. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de penningmeester, voorzitter en secretaris van de afdeling.

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot de huidige penningmeester, Robert Tops / https://regioeindhoven.pvda.nl/wieiswie/robert-tops/. Hij zal een andere functie in het bestuur gaan vervullen, vandaar deze oproep. Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 15 oktober 2019.
Het bestuur maakt graag kennis met geïnteresseerden. Bij meerdere kandidaten hebben we een voorkeur voor een kandidaat die niet uit Eindhoven komt, vanwege de gewenste regionale spreiding. Uiteindelijk wordt de penningmeester door de Algemene Ledenvergadering benoemd.