Jongeren

23 december 2018

Bij de vorming van het nieuwe bestuur tekende ik spontaan bij voor de portefeuille jongeren, zoals dat zo mooi heet. Een portefeuille met veel verwachtingen, want, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en we weten allemaal dat we sterk vergrijzen. Graag vertel ik wat over de dingen die we bereikt hebben, met een kleine oproep.

Als ik het heb over jongeren binnen de PvdA, dan kom je die natuurlijk tegen bij de Jonge Socialisten, een autonome organisatie, waar je je ook als niet PvdA-lid bij kan aansluiten. Een kleine, hechte groep. Zij ontplooien hun eigen activiteiten in de vorm van themaavonden, recent één over Europa en duurzaamheid en één over China. Wat opvalt is dat niet zozeer de locale thema’s, maar vooral de ‘mondiale’ thema’s aanspreken. En, er is grote bereidheid om concreet actief te zijn, bijvoorbeeld toen Liliane Ploumen opriep om de organisatie SheDecides, een fonds om veilige abortus in ontwikkelingslanden te financieren. Dat deed zij in de vorm van crowdfunding, toen Donald Trump de VS terugtrok uit het fonds. De Jonge Socialisten, niet de meest kapitaalkrachtige partij, waren één van de eersten, die de actie financieel ondersteunden.

Actief op het Internet is sowieso een kenmerk, omdat het onderlinge contact via Facebook loopt en er Whatsapp groepjes zijn voor de onderlinge afstemming.

Wat ik erg plezierig vind, is dat de JS zich niet opsluiten in hun eigen kring, maar ook contact hebben met politiek actieve jongeren van andere partijen. Ik was aangenaam verrast toen op de thema-avond over Europa en duurzaamheid, die ik zelf heb ingeleid, ook jongeren van de JOVD (jongerenorganisatie van de VVD) en de Partij van de Dieren aantrof. Dat leverde boeiende discussies op! Wist u dat deze thema-avonden ook voor ouderen open staan? We zullen ze in het nieuwe jaar weer op onze website tegenkomen!

Samen optrekken is belangrijk en gelukkig treffen we elkaar op de ALV’s, 1 mei viering en natuurlijk bij de nieuwjaarsontmoeting en de verkiezingscampagnes!

Jongeren trekken jongeren, maar om echt politiek actief te worden, bijvoorbeeld in de gemeentepolitiek, kunnen ze wat extra begeleiding goed gebruiken. Daarom zijn de bestuursleden van de PvdA regio Eindhoven graag bereid om als ‘coach’ extra aandacht te geven aan de jongeren binnen hun gemeente. Is lidmaatschap van de JS een optie? Of deelname aan locale steun- of schaduwfractieoverleggen? Of misschien wel op de kieslijst? Wat zijn er landelijk voor mogelijkheden?

Kent u jongeren, die met een links hart rondlopen en daar wat mee willen en/of kunnen? Attendeer ze dan op de partij, de Jonge Socialisten of het bestuurslid van uw gemeente!