Hulp bij nieuwe vloer in honk!

29 februari 2020

Na de schilderbeurt is het nu tijd voor een nieuwe vloer in het Honk! Een mooie laminaat-vloer.

Daar hebben we hulp bij nodig. Wie heeft tijd en zin om op zaterdag 7 maart te komen helpen? We beginnen om 9.30 uur. We hopen de klus in één dag te klaren. Als je een dagdeel helpt is dat al heel fijn. Doe je mee: laat het weten aan mary@pvdaregioeindhoven.nl.

En we zoeken sponsoren voor deze vloer. Doel is om dit niet uit de afdelingskas te betalen, maar via sponsoring te regelen. Wil je mee betalen? Geef dat even een seintje aan onze nieuwe penningmeester Mariet via mariet@pvdaregioeindhoven.nl en/of maak je bijdrage over o.v.v. “Vloer Honk” naar NL72 RABO 0104 3953 97 t.n.v. Partij van de Arbeid.