Concept verkiezingsprogramma

Door Mary Fiers op 4 maart 2020

De ALV heeft het afdelingsbestuur, in het jaarplan 2020, de opdracht gegeven om in de ALV van maart 2020 een concept verkiezingsprogramma voor te leggen. Op weg naar de volgende raadsverkiezingen.

Uiteraard hebben we dat gedaan. Met vereende kracht is hier afgelopen maanden aan gewerkt. We danken de commissie voor hun tijd en energie.

 

Maar is dat niet een beetje vroeg? Waarom nu al?

Met dit document in de hand willen we de komende twee jaar gezamenlijk meer focus geven aan onze permanente campagne. Dus aan de slag met een beperkt aantal thema’s en speerpunten.

Dat kan met mediacampagnes, canvas-acties in buurten en wijken, initiatiefvoorstellen en/of moties in gemeenteraden, opinieartikelen en meer. Hopelijk geeft dit programma een ieder in onze afdeling inspiratie om er mee aan de slag te gaan.

Uiteraard wordt t.z.t. een definitief verkiezingsprogramma vastgesteld; tegelijk met de kandidatenlijst. Maar eerst gaan we 2 jaar proefdraaien!

We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden!

Nieuwsgiering? Lees dan hier!

Mary Fiers

Mary Fiers

Vroeger bij ons thuis aan de keukentafel, in Bladel, werden maatschappelijke vraagstukken besproken en opgelost 😉  Mijn lieve vader en moeder brachten mij de idealen van (internationale) solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid bij. Tot op de dag van vandaag een inspiratiebron.  En die idealen zijn nog steeds actueel.  Misschien wel meer dan ooit. In een samenleving waarin (groepen) mensen

Meer over Mary Fiers