Concept notulen ALV Regio Eindhoven 28 maart

10 april 2018

Door Jos Theelen – secretaris op 10 april 2018

Concept notulen ALV regio Eindhoven 28-3-2018 20:00–22:00

Opening en mededelingen door de voorzitter

– de vergadering wordt geopend door de voorzitter;

er is een vacature voor het partijbestuur. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor opgeven;

– het bestuur is bezig met een project over ledendemocratie. Indien mensen daarvoor belangstelling hebben, laat het weten.

Presentatie Tom Wilthagen

Tom Wilthagen is o.a. hoogleraar op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Hij houdt een presentatie over de trends op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Zijn voornaamste conclusies zijn:

– door het wereldgebeuren en globalisering lijkt de regio niet belangrijk meer te zijn, dit is onjuist;

– wacht niet op de nationale overheid, regel het zelf in de eigen regio.

afscheid oude en benoeming nieuwe bestuursleden

Waalre: Janpeter Hazelaar is gestopt als bestuurslid en wordt vervangen door Jacques Mulders;

Best: Henk Breukel is gestopt als bestuurslid en wordt vervangen door Bert van Drunen;

Henk is helaas verhinderd. De voorzitter bedankt JanPeter en Henk voor hun inzet.

– de ledenvergadering gaat akkoord met deze mutaties;

Onze voorzitter Mary Fiers is benoemd als lid van de Eerste Kamer. Applaus van de ledenvergadering.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

– de kascontrolecommissie heeft de stukken bekeken en goedgekeurd. Zij adviseren om de afdracht van raadsleden en wethouders automatisch te laten verlopen;

– beide stukken worden per acclamatie door de ledenvergadering goedgekeurd;

– de kascontrolecommissie wordt herbenoemd.

Aangepaste begroting 2018

– de nieuwe versie wordt uitgelegd en goedgekeurd;

– de stukken worden per acclamatie door de ledenvergadering goedgekeurd;

– de penningmeester krijgt complimenten ivm de verwerking en het samenvoegen van de verschilleden afdelingen.

Terugblik verkiezingen

De resultaten in onze regio verschillen. Van winst, tot gelijk gebleven tot verlies. Het bestuur zal, samen met de diverse campagneteams een evaluatie maken en leerpunten benoemen

– er wordt afscheid genomen van de verschillende raadsleden:

uit Eindhoven: Ward, Frank en Ellen

Van de overige raadsleden (zie hierna) nemen we volgende keer afscheid. Zij konden er vandaag niet bij zijn i.v.m. verplichtingen elders.

– uit Nuenen: Frank;

– uit Waalre: Tony;

– uit Son en Breugel: Johan;

– uit Best: Rimbaud;

–  uit Eindhoven: Edith en Eric.

Rondvraag en sluiting

deelname vanuit de verschillende gemeenten aan het seniorenoverleg wordt gemist; dus doe mee!

– de voorzitter sluit de vergadering.