verslag 1 mei viering

3 mei 2018

Het was een interessante en gezellige 1 mei viering in het honk. Veel mensen hadden hapjes meegenomen. Er was ook goed voedsel voor de geest, een aantal mensen gaven hun visies op de sociaal-democratie van nu en van vroeger.

De eerste spreker was Johan Bekema, die een verslag gaf van zijn historie met de vakbond en met de sociaal-democratie. Daarna was de jongere generatie aan de beurt. Viggo van Uden vertelde gloedvol over de geschiedenis en het heden van de PvdA. De volgende sprekers waren vader Frank en dochter Depla. Vader vertelde hoe belangrijk de vakbond was en hoe collectieve acties de wereld kunnen verbeteren.

Na deze beschouwingen was het tijd voor een discussie over vakbonden, collectieve en individuele acties en de noodzaak tot samenwerking. En de middag werd afgesloten met de beschikbare hapjes en drankjes.