Privacy- en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Daarmee sluiten we ons aan bij het privacy- en cookiebeleid vanuit de Partij van de Arbeid. Meer info daarover is hier te vinden: https://www.pvda.nl/privacy-en-cookiebeleid/

Mocht je n.a.v. dit beleid vragen/opmerkingen of klachten hebben, dan kun je terecht bij de secretaris van het regionale bestuur via: [email protected]