Bestuurslid (Nuenen)

Wim Arts

Als maatschappelijk werker werd ik al vroeg geconfronteerd met ongelijkheid en mensen in de ellende. Ik kwam bij mensen die soms al generaties in de hoek zaten waar de klappen vallen. Die wilde ik helpen. Maar ik wilde ook meer structureel iets doen en daarom werd ik 30 jaar geleden lid van de PvdA. Er is veel bereikt maar juist in deze tijd is het nog steeds belangrijk om op te komen voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Ik zie ze dagelijks in mijn werk als kwaliteitsmanager bij een organisatie voor maatschappelijke opvang (voor dak- en thuislozen). Het wordt steeds drukker en wachtlijsten lopen op. En daarom ben ik nog steeds actief binnen de PvdA.

Als voorzitter van Nuenen ben ik er van overtuigd dat we door de oprichting van één grote regionale afdeling  aan kracht winnen. De nieuwe afdeling is veel meer dan de som der delen. Maar dat gaat niet vanzelf en daar moeten we met elkaar de schouders onderzetten. Dat wil ik doen als bestuurslid. Want de inbreng van de PvdA is op alle bestuursniveaus noodzakelijk.