Algemeen bestuurslid

Johan Dunnewijk

Ledendemocratie

– dat ben ik – groeide op in Leeuwarden. In een harmonieus gezin met een vader van katholieke en een moeder van protestantse huize. Die het in het verzuilde Nederland anno 1946 aandurfden met elkaar te trouwen. Met alle gevolgen van uitsluiting en intolerantie van dien. Een belangrijke les die wij als kinderen, ongetwijfeld onder invloed hiervan, meekregen was ‘we zijn niet gelijk, maar wel volstrekt gelijkwaardig’. Dus sta open voor de wereld, roei indien nodig tegen de stroom in en wees goed voor je medemens. Zeker voor hen die het minder getroffen hebben dan jij.‘Getroffen’ heb ik ’t én ik heb in mijn leven tot nu toe m’n best gedaan trouw te blijven aan de humanistische beginselen die m’n ouders mij bijbrachten. Ik kreeg bijvoorbeeld de kans naar de HBS te gaan. Iets wat ’voor ons soort mensen’ in die tijd zeker niet voor de hand lag. En later mocht ik zelfs in Eindhoven gaan studeren. Met een studiebeurs natuurlijk. Ik koos er aansluitend voor om te gaan werken in de volkshuisvesting. Die mij de gelegenheid bood me in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben op de woningmarkt. De laatste 25 jaar deed ik dat als directeur-bestuurder van een grote woningcorporatie actief in Tilburg en Breda (WonenBreburg). Sinds ik niet meer werk ben ik onder andere nog actief als toezichthouder bij een woningcorporatie (Sint Trudo in Eindhoven), bij een zorginstelling (BrabantZorg in Oss) en bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten (Severinus in Veldhoven).
De PvdA is de politieke partij die de idealen en de waarden waarvoor ik sta bij uitstek vertegenwoordigt. Sinds november 2014 ben ik actief als voorzitter van de afdeling Veldhoven. Ik onderschrijf de bestuurlijke fusie die we in de regio Eindhoven aangaan van harte. Om die reden heb ik me kandidaat gesteld voor het bestuur van de nieuwe afdeling.