Bestuurslid (Waalre)

Jacques Mulders

Jacques Mulders

Over Jacques Mulders

jacques@pvdaregioeindhoven.nl

Geachte leden

Door persoonlijke omstandigheden ben ik niet in staat om mijn kandidatuur op de algemene ledenvergadering te ondersteunen.

Binnen het regiobestuur ben ik aangewezen om m.n. vanuit Waalre de ontwikkelingen te melden en terug te koppelen. Deze taak heb ik dit jaar zo goed mogelijk trachten uit te voeren en heb me ervan verzekerd dat dit vanuit de afdeling en de fractie Waalre gesteund werd.

Tijdens een recente fractievergadering heb ik nadrukkelijk gevraagd of er anderen waren die deze taak wilden overnemen maar er bestond voldoende vertrouwen om de herbenoeming te steunen.

Met uw instemming wil ik ook de belangen van de partij in het regiobestuur en in de gemeente Waalre trachten te behartigen in het komende jaar.

Met dank voor uw begrip

Jacques Mulders

bestuurslid regio Eindhoven

6 juni 2019