3 april 2019

Paul van der Steen: Zie ik, hoor ik, wat zij niet zien en horen?

In de email, die ik ontving na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland van de landelijke PvdA, bedankte Nelleke Vedelaar en Lodewijk Asscher iedereen voor de steun tijdens de campagne met de woorden: Ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Tevreden haalde ik de poster met ‘Zeker zijn’ van het raam naast de voordeur.

In de volgende alinea stond: De uitslag maakt ook veel mensen bezorgd: voor de vrijheid van journalisten en de vrijheid van wetenschappers en kunstenaars. Daar staan we achter.

Ik lees en zie twee open deuren: ‘mensen zijn bezorgd’ en ‘daar staan we achter’. Dit is een waarheid die zo evident is, dat zij eigenlijk niet hoeft te worden verwoord ……………..

De tekst wordt gevolgd door: Onze kiezers moeten merken dat ze op ons gestemd hebben en vertaald worden in een andere koers: betaalbare woningen, een onbezorgde oude dag, meer kansen voor kinderen en meer koopkracht voor gewone huishoudens.

Dit zijn ‘straatopmerkingen’. Beschouw kritisch de uitslag van de verkiezingen.

Wat werd daar gezegd en wat niet ……

Hebben Nelleke en Lodewijk dat niet gehoord?

Ik stel voor om, op de eerste plaats, via een openbare manier stelling te nemen tegen het gedachtegoed van Forum voor Democratie. Dat is nu erg actueel en nodig om de onwaarheden, die verteld werden en de bedreiging via het woordgebruik te weerleggen en te duiden. Daarvoor hebben we een reizend circus nodig met politici, cabaretiers, muziek en vooral sprekende en zingende argumenten.

Kent U ‘In de Rooie Haan’, een kritisch radioprogramma van de VARA in de jaren zeventig en tachtig’? Zo iets moet toch kunnen.

Of worden we liever geregeerd door de eerste honderd namen uit het telefoonboek (Trouw).

Paul van der Steen, Veldhoven, 28 maart 2019.