Van de secretaris

17 december 2018

In het verleden was de secretaris van een politieke partij vaak een machtig figuur. Stalin is het bekendste en meest sinistere voorbeeld. Ook Xi Jinping is secretaris-generaal van de communistische partij in China. Het gold in het verleden ook voor de SDAP. Een van de oprichters, Jan Schaper, was secretaris en (waarnemend) fractievoorzitter.

Tijden veranderen. Gelukkig maar. Als secretaris moet je er volgens mij voor zorgen dat de zaken goed lopen en moet je niet zo politiek bezig zijn. Er zijn genoeg politici binnen de PvdA. Dus op die manier probeer ik mijn rol in te vullen.

U vraagt zich misschien af, heb je dan helemaal geen politieke ideeen of wensen? Natuurlijk wel, ik ben het meest geinteresseerd in 4 hoofdlijnen in de politiek:

– emancipatie: zorg ervoor dat groepen niet achtergesteld worden t.o.v. anderen;

– individualisering: de PvdA is daar geen voorstander van. Maar ik denk dat de individualisering van mensen niet zal ophouden, omdat een politiek partij dat niet wil. Ook de PvdA moet zich aanpassen;

– milieu: volgens mij de belangrijkste vraag van de toekomst. Daarop moet de PvdA een goed en rechtvaardig antwoord geven, voor het te laat is;

– verhouding kapitaal en arbeid: de laatste tientallen jaren is dat aan het scheefgroeien. Steeds meer geld gaat naar kapitaal, steeds minder naar arbeid. Als we dat niet omkeren, zal het zich tegen ons keren.