Tussen droom en daad……

Door Johan Dunnewijk op 7 mei 2018

Op 16 juni 2017 stemden de leden van de PvdA-afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre in met een grensoverschrijdende samenwerking. De nieuwe afdeling Eindhoven e.o. was daarmee een feit. Het bestuur van deze nieuwe afdeling heeft als taak het ontlasten van de lokale fracties van allerlei bestuurlijke besognes. Zo ontstaat er meer tijd voor het lokale politieke werk en ruimte voor een betere afstemming tussen lokale en bovenlokale expertise en maatschappelijke opgaves die van regionale betekenis zijn.

In het jaarverslag van 2017 gaven we al aan dat de werkzaamheden van het bestuur – dat overigens iedere zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur in vergadering bijeenkomt in ’t Honk in Eindhoven – in de beginperiode vooral en noodzakelijkerwijs gericht zijn geweest op het regelen van allerlei interne zaken. Zoals het samenvoegen van de leden- en financiële administratie, de afstemming met het landelijk bureau, het bouwen en inrichten van de website enz. Als gevolg hiervan waren we, we zijn ons daarvan van bewust, we naar buiten toe minder zichtbaar.

Inmiddels is deze ‘operatie’ goeddeels achter de rug. Tijd dus om vanuit het bestuur nu werk te gaan maken met het versterken van de relatie met de fracties en de leden. En het daar waar gewenst het over en weer verduidelijken wat we – lokale bestuursvertegenwoordiger en fractie en v.v. – van elkaar verwachten.

Om handen en voeten te geven aan de samenwerking met de onderscheiden fracties zijn respectievelijk worden er op afzienbare termijn gesprekken gevoerd. Naast uiteraard een nadere kennismaking over en weer staan zaken als de permanente campagne, de lokale website en overige communicatie-uitingen, de bijdrage-afdracht, functioneringsgesprekken met raadsleden en eventuele wethouders, de samenwerking tussen de fracties waar het regionale vraagstukken betreft op de agenda. Het spreekt voor zich dat de resultaten van deze gesprekken richtinggevend zullen zijn voor de bestuurlijke agenda en onze inzet.

Voor het verbeteren van de relatie met onze leden is besloten een samenwerking met Het Rode Nest aan te gaan. De door hen gemaakte software stelt ons in hopelijk in staat de ledendemocratie in onze afdeling een nieuw elan te geven. De eerste vraagstelling waarmee we de leden willen benaderen is inmiddels ook bepaald: ‘welk advies zou u de PvdA-fractie voor de komende 4 jaar mee willen geven?’

Tenslotte: om de verwachtingen over ‘wie doet wat’ tussen de fractie enerzijds en de lokale bestuursvertegenwoordiger anderzijds helder te maken is in Veldhoven een documentje opgemaakt. Belangstelling? Laat het even weten en ik stuur het je toe.

Johan Dunnewijk

Bestuursvertegenwoordiger Veldhoven

Johan Dunnewijk

Johan Dunnewijk

– dat ben ik – groeide op in Leeuwarden. In een harmonieus gezin met een vader van katholieke en een moeder van protestantse huize. Die het in het verzuilde Nederland anno 1946 aandurfden met elkaar te trouwen. Met alle gevolgen van uitsluiting en intolerantie van dien. Een belangrijke les die wij als kinderen, ongetwijfeld onder

Meer over Johan Dunnewijk