Krapte op de woningmarkt in Eindhoven e.o. en … wat doen we er aan?

Door Johan Dunnewijk op 29 oktober 2019
De spanning op de woningmarkt is fors en lijkt in de meeste regio’s – ook in Eindhoven – nog verder toe te gaan nemen. Hoewel de gemiddelde prijs van een koopwoning hier inmiddels boven de drie ton ligt kan de markt de vraag domweg niet aan. De druk op de sociale huurwoningvoorraad is en blijft tegelijkertijd ook onverkort groot. Met als gevolg lange wachttijden waarvan vooral starters de dupe zijn. En ook voor de zogenaamde middeninkomens, huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning terwijl de koopmarkt voor hen niet bereikbaar is, is ’t het woningaanbod in Eindhoven en omgeving volstrekt ontoereikend.
Kortom: problemen genoeg zou je zo zeggen. Maar belangrijker is ’t wat we hier in de regio Eindhoven eigenlijk aan doen.
Op die prangende vraag laten Yasin Torunoglu (wethouder wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling in Eindhoven) en Theo Kroonenburg (directeur van woningbouwcorporatie Sint Trudo uit Eindhoven) op woensdag 27 november a.s. in ’t Honk hun licht schijnen.
De inloop is vanaf  19.00 uur, om 19.30 uur starten we met het programma. Uiterlijk om 21.30 uur sluiten we het inhoudelijke gedeelte af. Aansluitend is gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.
Johan Dunnewijk

Johan Dunnewijk

– dat ben ik – groeide op in Leeuwarden. In een harmonieus gezin met een vader van katholieke en een moeder van protestantse huize. Die het in het verzuilde Nederland anno 1946 aandurfden met elkaar te trouwen. Met alle gevolgen van uitsluiting en intolerantie van dien. Een belangrijke les die wij als kinderen, ongetwijfeld onder

Meer over Johan Dunnewijk