In Memoriam Vic Kerkhoff

21 maart 2020

In Memoriam Vic Kerkhoff

Deze week kwam het bericht, altijd toch onverwacht als het om zulke berichten gaat, dat Vic is overleden. De laatste jaren waren moeilijk en het is jammer dat hij niet heeft kunnen genieten van zijn vrije tijd na het neerleggen van zijn functies.
Vic was een altijd duidelijk aanwezig persoonlijkheid die hart en ziel had verpand aan de sociaaldemocratie. Dat begon al in zijn tijd in Haarlem waar hij bestuursfuncties vervulde in een bloeiende afdeling van de PvdA.
Uiteindelijk kwam Vic in Best terecht waar ik hem voor de eerste keer sprak in de raadszaal. Hij was er al van overtuigd wat mijn rol in de partij kon worden zonder dat we hierover hebben gesproken. De PvdA, daar ging het om! Echt de inzet en de onvermoeibare werklust die hem zo kenmerkte.
De PvdA-fractie in die periode bestond uit 3 personen. Maar bij de verkiezingen in 2006 maakten we een grote sprong naar 5 zetels. Hierdoor kon Vic (met enthousiasme) wethouder worden voor ruimtelijke zaken. Een portefeuille waarin veel zaken speelden en ook lastige zaken. Grote grondaankopen werden door hem in het college verdedigd. Hij was ook vertegenwoordiger van Best in een aantal regionale stuurgroepen, de voorlopers van Brainport.
Vic was altijd uitermate goed op de hoogte van zijn dossiers en ook die van de andere wethouders. Hij kon scherp en hard (zowel op de inhoud als het geluidsniveau) debatteren en zijn manier van debatteren was vaak wat overdonderend. Zijn fysiek en zijn stem hielpen hem vaak de opponent, al dan niet terecht, te overtuigen. Zijn geheugen heeft hem vaak geholpen omdat hij claimde alles nog te weten van 20 jaar geleden. Controleren konden we dat vaak niet.
Op een gegeven moment heeft Vic gecontroleerd ernaar toe gewerkt dat halfweg een raadsperiode ik hem kon vervangen. Zijn betrokkenheid bij de PvdA werd minder en uiteindelijk heeft hij nog enige tijd onderdak gezocht bij de SP. Daarmee opnieuw onderstrepend dat ook zijn hart maar één kleur kende: rood!
De PvdA en de PvdA in Best zeker verliezen in Vic een zeer overtuigde sociaaldemocraat.

Rob Vader
Fractievoorzitter PvdA Best