Het goed doen en het goede doen.

18 juni 2019

Inmiddels is het jaar zon beetje halverwege en hebben we als bestuur diverse mooie discussies gevoerd en de vereniging leeft. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. We zijn per slot van rekening een club met leden. Dat onze ideeën en het sociaal democratische gedachtengoed belangrijk blijft, bleek ook weer bij de verkiezingen van het Europees Parlement. Daar mocht ik mijn democratische bijdragen leveren als voorzitter van een van de stembureaus. Het mooie van zon dag is dat je veel bekenden treft: vaste stemmers; vaste debaters; vaste klagers en vaste positivos. De vele verhalen die dag hadden een lijn: meer omzien naar elkaar, het is belangrijk niet de rug te keren naar de ander en verdorie: wat doen die Britten gek! 

Na de sluiting van de stembus om 21.00u begin je met het tellen van de stemmen. Een bijzondere klus, de biljetten open vouwen, de juiste stapel, tellen, tellen en nog eens tellen. En dan klopt het! Een mooi moment zo rond middernacht, geluk op de gezichten van de al vanaf 7.00u in de ochtend parate ploeg. Dat moment is goed vergelijkbaar met een soortgelijk moment in het bestuur.

Ondanks dat je als penningmeester weet dat je er alles aan hebt gedaan om ervoor te zorgen dat de boeken kloppen was het oordeel van de accountant ook zon moment. Het democratisch belang, er voor zorgen dat de zaken kloppen en dat we niet alleen het goed doen, maar ook het goede gedaan hebben, voelt goed.

Juist die combinatie trekt mij altijd aan. Het goed doen is belangrijk. Maar het goede doen minstens net zo. Dat maakt de plek van penningmeester in het bestuur een bijzondere. Enerzijds ben je volop betrokken bij onze prachtige vereniging, anderzijds bewaak’ je met je bestuursleden of we ook het goede doen. Zetten we het geld dat we krijgen van met name onze politieke ambtsdragers (onze Raadsleden en Wethouders) goed in? Kunnen we het uitleggen en zo ja, hoe denken de leden er dan over?

Kritisch, scherp en voor de goede zaak. Dat leidt soms tot discussie, maar dat is dan wel een mooie. Eén ervan was de afgelopen maanden de bijdrageregeling voor t Honk. Zien onze leden met het bestuur het belang van die eigen plek, je kunnen verbinden in een vereniging en een ontmoetingsplek op een centrale locatie in ons gebied? We hebben er lang over gesproken. Zijn deze kosten noodzakelijk? Zijn er dan ook leden bereid ze mede te dragen. Het antwoord is ja. Veel leden dragen naar vermogen bij. We zijn blij met de bijdragen die iedereen levert. Wil je zelf ook bijdragen? Kijk dan eens hier (link). Door jullie bijdragen kunnen we op deze bijzondere plek de verbinding met elkaar blijven maken.

De verbinding maken we ook elders in de vereniging, bijvoorbeeld tijdens de activiteiten van VIP040, de uitstapjes, de seniorenkoffie of de ledenvergaderingen. Ook daar wegen we continu af: doen we het goed? Maar vooral: doen we het goede!

Met vriendelijke groet,

Robert Tops
penningmeester bestuur PvdA Regio Eindhoven