‘Europa moet steden steunen’

20 mei 2019

Bij een bezoek aan Eindhoven op 16 mei spraken Agnes Jongerius, lid van het Europees parlement namens de PvdA en Thijs Reuten (nummer 8 op de PvdA lijst) onder andere met Nederlandse- en internationale studenten over het grote gebrek aan betaalbare huisvesting. In een stad als Eindhoven die economisch ‘booming’ is en steeds aantrekkelijker wordt als studentenstad concurreren veel woningzoekenden met elkaar op een krappe markt. Gunstig voor speculanten en huisjesmelkers, maar desastreus voor de stad op lange termijn.

Een van de studenten die tijdens de DDW het afgelopen najaar in protest kwamen deed haar verhaal: ‘Ik heb een aantal maanden lang van vakantiehuis naar vakantiehuis moet verhuizen op een camping.’ Een andere student gaf aan dat ze genoegen moest nemen met antikraak waar de waterleiding het niet van deed. Daar betaalde ze maar liefst 650 euro per maand voor. Tenslotte vatte een van de buitenlandse studenten, die studeert aan de Design Academy, het als volgt samen: ‘Je voelt hier als buitenlandse student niet welkom’

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wethouder Yasin Torunoglu van de PvdA was ook bij het bezoek aanwezig. Hij doet er alles aan om extra studenteneenheden te realiseren. In 2019 worden 250 woningen opgeleverd. Inmiddels heeft hij recentelijk nog eens 300 eenheden toegezegd waarvan de bouw snel moet starten. Daarbij wil hij ook rekening houden met de leefbaarheid in een buurt door kamerbewoning in bestaande woningen te spreiden. Hij gaf ook aan dat extra gebouwd moet worden voor iedereen. Want uiteindelijk maakt het niet uit of je student bent of een andere woningzoekende, allemaal willen we in deze stad fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen.

Agnes Jongerius heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meer ruimte in de regels voor bijvoorbeeld sociale woningbouw. ‘Die ruimte is er echt wel, maar dan zal ook Den Haag in actie moeten komen met een goed onderbouwd voorstel richting Europese Commissie om woningcorporaties meer ruimte te geven.’ Agnes en Thijs vinden dat steden die extra investeren in sociale huur en gevarieerde en betaalbare buurten steun verdienen uit de structuurfondsen. Regels moeten zo nodig worden aangepast, ook in Europa. ‘Veel steden in Europa kampen met dezelfde problemen op de woningmarkt, ironisch genoeg vaak als gevolg van succesvolle stedelijke vernieuwing, een aantrekkelijk investeringsklimaat en stedelijke dynamiek’, vult Thijs aan. ‘Eindhoven is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse en Europese economie, met de unieke combinatie van high tech innovatie en design’.

Agnes was onder de indruk van de persoonlijke verhalen van de studenten, waaronder ook een Britse student die nu al last heeft van de ‘brexit’ met het oog op het afmaken van haar studie de komende jaren. ‘Een stad als Eindhoven moet toegankelijk blijven en betaalbaar voor nieuw talent en voor iedereen die er al is en ook op zoek is naar een andere woning. We moeten de speculanten en eigenaren die verschillende groepen tegen elkaar uitspelen de wind uit de zeilen nemen’ zei Agnes. De PvdA gaat zich in Europa samen met collega’s uit andere lidstaten inzetten voor meer directe steun aan steden zoals Eindhoven die met extreme druk op de woningmarkt kampen. Als gemeenten, Rijk en Europa de handen ineenslaan gaat het lukken.