Eerste resultaten ledenraadpleging

22 december 2018

Eerste resultaten ledenraadpleging!

 

De PvdA is een vereniging van mensen die de lokale PvdA een warm hart toedragen.

Het bestuur van de regio-afdeling is op zoek naar meer ledendemocratie; leden betrekken bij de vereniging en de lokale politiek.

Afgelopen weken hielden we voor de eerste keer een ledenraadpleging. Met de respons van 25% zijn we niet ontevreden, maar uiteraard streven we naar meer!

De eerste vraag was gericht op adviezen van onze leden aan de lokale gemeenteraadsfracties voor de komende jaren. De fracties staan immers aan het begin van de ‘regeerperiode’.

De resultaten zijn inmiddels, per gemeente en als geheel, aan de 6 gemeenteraadsfracties verstuurd. Deze resultaten en reacties van de fracties worden gepresenteerd op de eerste Algemene Ledenvergadering in 2019 (donderdagavond 7 maart).

Zorg dat je erbij bent dus!

 

Voor nu hierbij de samenvatting van de resultaten op regio niveau (Uitkomsten Ledenpanel Nov18 PvdA Regio Eindhoven).

Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met bestuurslid Johan Dunnewijk (voorzitter@pvdaveldhoven.nl).