De voedselbank, een écht bedrijf met 125 vrijwilligers!

3 oktober 2019

We hadden het in de aankondiging al opgemerkt: ‘ je zou willen dat ze niet nodig zijn’ .

En toch, helaas, ze zijn echt nodig!

Bijna 20 bezoekers, leden van de PvdA en introducees waren op bezoek bij de voedselbank donderdag 26 september jl.

We werden welkom geheten door een bevlogen Jelle Krol, voorzitter,  en enkele andere enthousiaste vrijwilligers die soms gemiddeld 20 uur per week werkzaam zijn op de voedselbank.
We trapte af met enkele ‘kille’ cijfers over de voedselbank Eindhoven:
Wekelijks 580 pakketten voor 1200 inwoners, terwijl de schatting is dat er bijna 22.000 mensen in onze stad in armoede leven, en dit dus ook ‘potentiele klanten’ klanten zijn.

De voedselbank is gestart aan het begin van deze eeuw met nog geen 100 pakketten per week vanuit een garagebox.

Nu staat er een echt ‘bedrijf’ wat bedrijfsmatig wordt gerund door ruim 125 vrijwilligers. Een bedrijf wat net als alle andere bedrijven moet voldoen aan de wetten van de Voedsel en Warenautoriteit,  maar ook aan veiligheidseisen zoals bepaald in de ARBO wet.

En dat om de armoede in de stad tegen te gaan, indrukwekkend en wrang tegelijk.

Wie zijn nu de bezoekers aan de voedselbank?
Het zijn zeker niet alleen de mensen met een uitkering. Bijna 40% van de klanten van de voedselbank zijn mensen met werk! Zou de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt hieraan debet zijn?

Verder spraken we over de drempel die er nog vaak is om te moeten erkennen dat je hulp nodig hebt om uit de armoede te geraken, in dit geval een pakket van de voedselbank. Toch zien Jelle en de vrijwilligers een trend waarbij met name ouderen ‘de schaamte voorbij zijn’: “de laatste tijd is er een verdubbeling van het aantal ouderen die zich aanmelden bij de voedselbank.”

Ook werden we rondgeleid door een prachtig, door vrijwilligers, opgeknapte bedrijfshal  De apparatuur is dikwijls geschonken door bedrijven. Denk bv aan de koelapparatuur door SMEVA. Verder kan men rekenen op een vaste subsidie van de gemeente.

Tenslotte, de voedselbank kan altijd hulp en sponsoren gebruiken. Spontaan melde zich uit het gezelschap een vrijwilliger aan om mee te helpen bij het samenstellen van de pakketten. Daarnaast kunt u uw gespaarde Douwe Egberts punten bij de voedselbank goed kwijt. Deze zijn inwisselbaar voor DE koffie!

Waar kunt u deze afgeven? Bij de Voedselbank Kanaaldijk noord 15 c.

Het bezoek werd afgerond met een hartelijk applaus en dankwoord voor Jelle én met de bekende PvdA complimentenkaart voor alle vrijwilligers.

Frank Depla