de nieuwe privacywetgeving

24 mei 2018

In Europa wordt 25 mei nieuwe wetgeving mbt privacy van kracht. Voor de PvdA is dat belangrijk, omdat politieke gezindheid als een belangrijk privacy-gevoelig element wordt gezien. Voor ons zijn er een aantal belangrijke veranderingen:

De email-adressen van PvdA-leden en sympathisanten moet voorzichting behandeld worden. Wanneer iemand via zijn/haar email-adres te kennen geeft meer informatie (zoals een nieuwsbrief) te willen ontvangen, moet daar expliciet toestemming voor gevraagd worden. Op een website betekent dat, dat hij/zij iets moet aanklikken en op papier zou bijvoorbeeld een paraafje gezet moeten worden. Een duidelijk teken dat de persoon weet waaraan hij/zij begint.

De bestanden van PvdA-leden kunnen niet zomaar uitgeleend worden. Er moet sprake zijn van een verwerkingsovereenkomst, dwz de ontvangende partij moet expliciet aangeven, dat hij/zij de gegevens niet verder verspreid en na gebruik vernietigt. Ook zal die partij haar computer goed beveiligd moeten hebben.

Mensen kunnen eisen van de PvdA dat hun verleden gewist wordt. Dwz dat alle bestanden waarin hun naam voorkomt aangepast moeten worden.

De gevolgen voor ons zijn belangrijk. Bij het verzamelen van email-adressen wordt dus een extra stap gevraagd. De mails die wij versturen worden nu mbv mailchimp (een Amerikaans bedrijf) gedaan. We zullen moeten overstappen op MailPoet. Dit kan in het begin misschien problemen veroorzaken, we zullen eraan moeten wennen.

Wanneer je meer wilt weten over de gevolgen van de privacywetgeving, kun je kijken op de algemene website van de partij: www.pvda.nl