Concept verslag ALV 7 maart 2019

17 maart 2019

Door Jos Theelen – secretaris op 11-3-2019

Concept notulen ALV regio Eindhoven 7-3-2019 20:00–22:00

Opening door de voorzitter

de vergadering wordt geopend door de voorzitter.

Politiek en Journalistiek, door Bart Brouwers

– de relatie politiek en journalistiek is ingewikkeld;

– politiek en journalistiek zouden vaker samen moeten optrekken;

– politiek en journalistiek zouden samen de huidige informatiebubbels moeten doorprikken;

– de populistische tendensen zijn het nieuwe gevaar voor de samenleving;

– de trend is dat de digitale consumptie van informatie stijgt, terwijl de andere vormen dalen;

– de belangstelling voor nieuws blijft wel hetzelfde, maar de manier waarop verandert sterk;

– de afnemende advertentie-inkomsten zorgen ervoor dat de inkomsten van tv en kranten sterk dalen;

– de professionals (journalisten, redacteurs, ed) verliezen hun monopolies;

– er is digitaal een overvloed aan nieuws. Er is zoveel, dat zaken niet meer gevonden kunnen worden;

– nieuws is een bindmiddel, de journalistiek is de zuurstof voor de democratie;

– een lezenswaardig artikel: jounalist, laat je niet framen (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wat-de-journalistiek-kan-doen-om-weerbaarder-te-zijn-tegen-populistische-frames~b9802dbc/).

Ledenraadpleging

– Johan Dunnewijk houdt een korte inleiding. Hij vertelt dat de ledenraadpleging is uitgevoerd door het Rode Nest. De vraagstelling was: “wat zou je aan de fractie in je gemeente willen meegeven?”. Deze algemene vraag was onderverdeeld in 16 subvragen. Een kwart van de leden hebben de vragen beantwoord, een hoog percentage bij dit soort raadplegingen. Veel mensen vonden het een goed initiatief en hopen dat het vaker gebeurt;

– de uitkomsten van de ledenraadpleging zijn per gemeente naar de fracties gestuurd met de vraag wat ze ermee zouden doen. Hun reacties tijdens deze ALV waren:

Son en Breugel: het ledenbestand lijkt erg vergrijsd te zijn. Omdat de actieve PvdA-leden binnen Son en Beugel een kleine hechte groep is, zaten er weinig verrassingen bij de antwoorden. Een punt sprong er echter wel uit, armoedebestrijding. Dat zal de fractie actiever gaan behandelen, met als eerste vragen hoe we die mensen kunnen vinden en hoe gaan andere gemeenten ermee om;

Nuenen: een prima initiatief, met een hoge score. De voornaamste thema’s zijn armoedebestrijding, wonen en duurzaamheid. Daarvoor zijn al gesprekken gevoerd met Yasin Torunoglu, de PvdA-wethouder in Eindhoven. Daarbij werd ook gepraat over de herkenbaarheid van de PvdA en de omvorming van bestuurderspartij naar actiepartij. Een ander vaak genoemd onderwerp was mobiliteit, de verkeersdrukte in Nuenen. Er wordt gepraat met Son en Breugel en Eindhoven om dit aan te kaarten bij Provinciale Staten;

Best: Best is een kleine afdeling met weinig actieve leden. Daarom stond er voor de fractie weinig nieuws in de ledenraadpleging. Het grootste probleem in Best is dan ook er te weinig mensen actief zijn binnen de PvdA;

Eindhoven: de fractie bedankt de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Blijkbaar is de fractie toch niet zo zichtbaar als ze dachten. Maar er zijn ook veel complimenten voor de fractie. Er wordt veel gedaan in de wijken en voor de Eindhovense mensen. We moeten toch meer doen met de leden. We willen een avond organiseren voor leden, zodat er meer persoonlijke contacten zijn. Ook moeten de activiteiten voor de permanente campagne verhoogd worden, zoals we bijvoorbeeld doen met de wijkestafette;

Waalre: er is een overleg met leden, fractieplus genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste respondenten lid van dit overleg. Belangrijke thema’s, zoals duurzaamheid zouden steviger neergezet kunnen worden. Ook kunst en cultuur verdienen meer aandacht. De ledenraadpleging zou herhaald moeten worden, maar we missen wel de lokale thema’s in de vragen;

Veldhoven: komen nog met een schriftelijke reactie.

Jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018

– er zitten 3 leden in de kascontrolecomissie;

– zij vonden de stukken toegankelijk en er kwamen goede en duidelijke antwoorden op de vragen;

– complimenten voor de penningmeester;

– beide stukken worden door de ALV goedgekeurd;

– de 3 leden blijven lid van de kascontrolecomissie.

Verkiezingscampagne

– de campagneleider dankt de mensen voor het werk dat ze tot nu toe gedaan hebben;

– zaterdag 16 maart is de laatste straatactie, van 11:00 tot 14:00. We ontmoeten elkaar aan de kop van de Woenselse markt zuid, aan de Kruisstraat;

– voor de aanwezigen liggen er nog flyers om rond te brengen en posters voor op je raam.

ViP040

– ViP040 is een actie gestart, de uitreiking van de ViP040-roos. De VIP040-Roos is een onderscheiding voor een bijzondere vrouw die een bijzondere maatschappelijke prestatie heeft geleverd.ViP040 zoekt nog kandidaten. Daarvoor kan men voor 31 maart contact opnemen met de juryvoorzitter: elenavanhout@gmail.com

– meer bijzonderheden vind je op: https://regioeindhoven.pvda.nl/nieuws/uitreiken-vip040-roos/

Jonge Socialisten

– de PvdA regio Eindhoven moet meer doen voor jongeren. Als je daar goede ideeen over hebt, neem contact op met de JS.

Rondvraag

– sommige leden zijn teleurgesteld over de ALV, zij missen informatie over hun eigen gemeente. Antwoord is dat de ALV zo regionaal mogelijk is, fracties kunnen binnen hun eigen gemeente communiceren met de leden over dergelijke zaken;

– de pennigmeester wijst op de mogelijkheid om ons honk te sponsoren. Zie https://regioeindhoven.pvda.nl/draag-jij-bij-aan-onze-stek/