concept verslag ALV 12 juni 2019

17 juni 2019

Door Jos Theelen – secretaris op 13-6-2019

Concept notulen ALV regio Eindhoven 12-6-2019 20:00–22:00

Opening door de voorzitter

– de vergadering wordt geopend door de voorzitter.

Mededelingen

– we zijn allemaal verheugd over de goede uitslag van de Europese verkiezingen. Er wordt een nieuw affiche aan de muur van het honk gespijkerd, met de krantenkoppen van de dag daarna;

– woensdagavond 19 juni 20:00 is er een avond over het succesvolle “armoedebeleid in Tilburg” in het honk;

– donderdagavond 20 juni 19:00 is er een workshop over sociale media in het honk;

– zaterdag 22 juni is er vanaf 9:30 de PvdA-Brabantdag in het provinciehuis in Den Bosch;

– complimenten voor ViP040 voor de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht op 9 mei;

– complimenten voor de mensen die de 1 mei viering begonnen met de schoonmaak van het honk;

– bloemen voor Edith van Dijk i.v.m. haar benoeming in de staten van Noord-Brabant;

– bloemen en complimenten voor de nieuwe wethouder Paul van Liempd van Son en Breugel;

– dank voor het aftredend raadslid Theo Albers in Nuenen voor zijn werk voor de PvdA.

Kiezen nieuw bestuur

– volgens de statuten worden de bestuursleden om de 2 jaar benoemd;

– de bestuursleden die blijven zitten worden per acclamatie benoemd;

– de nieuwe bestuursleden Erik, Jo, Joran en Joanna worden per acclamatie benoemd;

– van de 2 aftredende bestuursleden Jos en Hans wordt met lovende woorden afscheid genomen.

Hoofdthema: John Kerstens over pensioenen

– John Kerstens, nu 2e Kamerlid voor de PvdA was in het verleden de voorzitter van de bouwbond FNV. Hij was mede betrokken bij de poging tot het vorige pensioenakkoord in 2012;

– de eerste vraag is hoe je tegen het huidige akkoord aankijkt. Is het voldoende? Of wat gebeurt er als het akkoord niet goedgekeurd wordt? Dat bepaalt waarschijnlijk hoe je tegen het huidig akkoord aankijkt;

– AOW: in het nieuwe systeem wordt de AOW-leeftijd eerder bevroren en stijgt hij daarna minder hard. Ook zal er een serieus onderzoek worden gehouden naar het effect van het arbeidsverleden. Daardoor zouden mensen met een lang en zwaar arbeidsverleden eerder met pensioen kunnen gaan. Ook wordt er gepraat over de groep mensen die wegens hun arbeidsverleden geen recht hebben op de volledige AOW. De PvdA zal zich hier voor inzetten;

– zwaar werk: zowel werknemers als werkgevers zien dat probleem. Nu krijg je een boete als je vervroegd uit wil treden. Met het akkoord verdwijnt de boete daarop voor een periode en daarna wordt de boete verlaagd. Een deel van deze regeling moet echter nog uitgewerkt worden in CAO-afspraken;

– pensioen: de pensioenfondsen zijn rijk, maar staan onder toezicht van de Nederlandse Bank. De bank kijkt mee met de gehanteerde rekenrente die gebruikt wordt (om de hoogte van het beschikbaar kapitaal in de toekomst te bepalen). Met een lage rekenrente moeten de fondsen nu fors korten. Ook relevant zijn de ‘zekerheidsregels’. Als de regels worden versoepeld zijn er minder buffers nodig. De zekerheid van de pensioenen neemt dan wel af;

– zzp’ers: er komt in het nieuwe systeem wellicht een verplichte WAO-verzekering voor WAO’ers.

Rondvraag

– mededeling: 28 juni is er een BBQ bij de JS.