Concept notulen ALV Regio Eindhoven 22 November

12 december 2017

Door Jos Theelen – secretaris op 12 december 2017

Concept notulen ALV Regio Eindhoven 22-11-2017 20:00–22:00

Opening en mededelingen

– dit is de tweede reguliere ALV van de PvdA regio Eindhoven;

Martijn Paulen

– Martijn Paulen is de directeur van Dutch Design Week, en vertelt ons over dit succesvolle evenement. Hij gunt ons een kijkje achter de schermen;

– Design gaat niet alleen over het ontwerpen van kleding of meubelen, ook over bijvoorbeeld systemen in de gezondheidszorg. Design zet mensen centraal. En mensen dragen vaak zelf bij aan onderzoek, zodat ze ook zelf ontwerpen;

– DDW wordt georganiseerd door de Dutch Design Foundation, die naast de DDW ook andere projecten organiseert. Eindhoven is (na Milaan) de invloedrijkste design stad. In de DDW van 2017 waren er 335000 bezoekers, 2600 ontwerpers, 620 events, 110 locaties en 900 pers-accreditaties;

– Belangrijk zijn Processen, Crossovers en Talenten:

– Processen: Philips begon een school van industriele vormgeving. De huidige lege panden in Strijp S boden ruimte aan ontwerpers. DDW is ontstaan omdat die ontwerpers hun deuren openden en lieten zien hoe ze tot een ontwerp waren gekomen;

– Crossovers: door de kruisbestuiving technologie en creativiteit transformeerde de research, technologie, onderwijs en maakindustrie naar design;

– Talenten: DDW levert ondersteuning aan creatieve jonge talenten. Bijvoorbeeld door een conferentie van 20 talenten, the world best design graduates;

– De betekenins van DDW voor Eindhoven is dat er veel mensen naar de stad komen, dit levert bijvoorbeeld veel extra omzet op voor de horeca. Ook levert het veel bestellingen op, zoals bij bouwmarkten. Er kwamen 900 persmensen (voor 3 dagen of langer), waarvan 300 uit het buitenland;

– In de toekomst moet DDW meer internationaliseren en moet design het hele jaar door belangrijk zijn, niet alleen een week;

– vraag: hoe is de verbinding met de mensen in de stad? Dat gaat steeds beter, maar nog niet goed genoeg.

Onder applaus wordt Martijn bedankt voor zijn boeiende inbreng. Stof tot nadenken. Hoe kunnen we ook als politieke partij leren van deze manier van werken en denken.

Notulen vorige vergadering

– de notulen worden vastgesteld.

Jaarplan 2018

Kernpunten toegelicht door bestuur:

we zijn een vereniging, dus we willen meer en leuke dingen samen doen;

– er willen een permanente campagne zijn, niet alleen tijdens de verkiezingen;

Vraag vanuit de leden: het is een mooi plan, maar moeten we niet meer bezig zijn met actuele regionale thema’s?

We beginnen vanuit de vereniging eerst eenvoudig, met debatten over inhoudelijke thema’s die meerderde gemeenten raken. We gaan vanuit de vereniging hiervoor geen structuur optuigen. Wellicht overleggen fracties in de toekomst over regionale onderwerpen, er is al een eerste bijeenkomst geweest. Laat het iets zijn van de fracties, ze moeten zelf ook voelen dat ze er iets aan hebben.

Besluit: de ALV stemt in met het jaarplan 2018.

Begroting 2018

– er is een protocol uitgedacht over het sparen voor de verkiezingen. Wat is er redelijkerwijs nodig voor bijvoorbeeld waterschapsverkiezingen, gemeentelijke verkiezingen, enz.;

– actieve ‘clubs’ binnen onze afdeling kunnen aanspraak maken op geld uit de begroting voor de permanente campagne. Daar is voldoende voor gereserveerd (7000 euro). Des te actiever, des te meer aanspraak kunnen ze maken;

– de verdeling voor het verkiezingscampagnegeld (20000 euro) over de verschillende gemeenten gaat op basis van ledenaantal (ongeveer gelijk aan inwonersaantal);

– er loopt nog een discussie over de afdracht van het partijbureau. Er is landelijk een financieel knelpunt vanwege het grote zetelverlies. Dit is zorgelijk.

– Sommige afdelingen hebben grote reserves opgebouwd, dat niet gebruikt wordt en dat geld moet worden ingezet waar het nodig is;

Besluit: de ALV stemt in met de begroting 2018.

Rondvraag en sluiting

– geen opmerkingen.