Bouwen en wonen in de regio Eindhoven

Door Johan Dunnewijk op 4 december 2019

Bouwen en wonen: Dat was het actuele thema waar we het op de avond van 27 november jl. met z’n pakweg 35-en in ’t Honk over hadden. De bijeenkomst werd ingeleid door de Eindhovense PvdA-wethouder Yasin Torunoglu en door Theo van Kroonenburg, bestuurder van woningcorporatie Trudo.

Yasin gaf ons een verhelderend beeld van de huidige woningmarkt en de bouw- en transformatieopgave waarvoor we – in Eindhoven èn de regio – staan.

Voor wat betreft de bevolkingssamenstelling heeft die grootstedelijke kenmerken: een groot aandeel jonge en kleine huishoudens, ruim 60% (!) van de inwoners is jonger dan 45 jaar en 73% van de huishoudens bestaat uit 1 of 2 personen. Meer dan de helft van die huishoudens behoort qua inkomen tot de doelgroep ‘sociale huur’.

De huidige woningvoorraad bestaat voor 38% gestapelde woningen (appartementen) en 62% is grondgebonden. Als de prognose van de bevolkingsgroei, die van de huishoudenssamenstelling en de woonwensen van de vestigers wordt afgezet tegen de huidige woningvoorraad, dan tekent zich een zeer forse bouw- en transformatieopgave af. Zo moeten er tot 2033 maar liefst 34.000 (!) woningen bijkomen. En het zwaartepunt van de groei moet de komende 5/10 jaar al z’n beslag krijgen.

Speerpunten in de voorliggende bouwopgave zijn vooral de sociale huurwoningen alsook huurwoningen in de middel dure sfeer (€700 tot €1.000 per maand). Saillant ‘detail’: de discrepantie tussen de planvoorraad en de vraag zoals die zich aftekent. Zo bestaat de planvoorraad bijvoorbeeld voor 78% uit appartementen terwijl er maar voor 34% behoefte hieraan zou bestaan……

Theo gaf ons een openhartig inkijkje in de ambities van Trudo, de kleinste van de 4 Eindhovense woningcorporaties.  Trudo typeert zichzelf als een eigenzinnige woningcorporatie die ‘net effe anders’ is. ‘Lef’, ‘innovatie’ en ‘verbindend’ zijn de kernwaarden.

Trudo:

  • beheert zo’n 7.000 woningen;
  • heeft over de hele linie lage huren en voert een gematigd huurbeleid;
  • legt haar accent op starters op de woningmarkt en moeilijke doelgroepen;
  • helpt haar huurders waar mogelijk een stapje hoger op de maatschappelijke ladder te komen

Waar het de bouwopgave betreft levert Trudo zeker haar deel: op dit moment zijn er 725 nieuwbouwwoningen in uitvoering (grotendeels sociale huur) en staan er voor de periode tot 2023 nog honderden op stapel. Een onderzoek naar de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de opgave voor woningen in de midden huur wordt op dit moment verricht.

De avond werd met een geanimeerde discussie afgesloten. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren:

  • hoogbouw en rep. versus leefbaarheid;
  • bereikbaarheid nieuwbouw voor huishoudens met lage(re) inkomens;
  • bereikbaarheid nieuwbouw voor gezinnen met kinderen;
  • kunnen commerciële partijen bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare nieuwbouw door de woningcorporaties en zo ja hoe;
  • samenwerking gemeente – woningcorporaties.

De inleiders en de aanwezigen waren het er over eens dat een inclusieve ontwikkeling van de stad waarin alle huishoudens bediend worden en niet slechts de hoge(re) inkomens, van het grootste belang is. Een opvatting die geheel in lijn is met de PvdA-opvattingen omtrent de ongedeelde stad.

De suggestie om in het nieuwe jaar een werkbezoek aan een van de woningcorporaties dan wel een buurt/wijk te brengen waarin recentelijk veel gebeurd is wordt op de PM-lijst gezet!

Johan Dunnewijk

Johan Dunnewijk

– dat ben ik – groeide op in Leeuwarden. In een harmonieus gezin met een vader van katholieke en een moeder van protestantse huize. Die het in het verzuilde Nederland anno 1946 aandurfden met elkaar te trouwen. Met alle gevolgen van uitsluiting en intolerantie van dien. Een belangrijke les die wij als kinderen, ongetwijfeld onder

Meer over Johan Dunnewijk