Bestuurslid vanuit Best gezocht!

4 mei 2018

Met idealen, tijd en enthousiasme om vanuit Best de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven mee te besturen?

Ruim 1 jaar geleden is één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven gevormd. Het bouwen aan een nieuwe, samengestelde, afdeling is een uitdagende klus. Door het vertrek van het bestuurslid uit Best zijn we op zoek naar een vervanger.

We zoeken iemand met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde voor het negenkoppig bestuursteam. Het team bestaat uit 6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid uit de gemeente Best.

 

Profiel algemeen bestuurslid
De zes algemeen bestuursleden zijn lid van de PvdA en sociaaldemocraat in hart en nieren. Idealiter brengen zij kennis en ervaring mee op terreinen als ledenwerving, scouting, public relations, campagne en vrijwilligerscoördinatie. Bij voorkeur is deze kennis en ervaring opgedaan in een vrijwilligersorganisatie. Die know how kunnen zij onderling afstemmen op hun ‘portefeuilles’.

Omdat deze zes algemeen bestuursleden de eigen voormalige afdeling representeert, ligt bij hun aantreden een belangrijk accent op kwaliteiten als goed kunnen coördineren en communiceren met de ’achterban’. Dit veronderstelt het vermogen om signalen uit de lokale samenleving/pvda-leden te vertalen naar concrete voorstellen.

Verder doet de veelheid van onderwerpen aan de bestuurstafel een beroep op zijn/haar inlevingsvermogen en de wil om in een hecht team te functioneren. Bij complicaties overlegt hij/zij zo snel mogelijk met de collegabestuursleden en de voorzitter. Hij/zij kan zich neerleggen bij beslissingen van het collectief. Vlot kunnen schakelen en goed gevoel voor humor zullen de taak zeker vergemakkelijken.

Enkele praktische punten. Een algemeen bestuurslid is binnen het eigen aandachtsgebied verantwoordelijk voor een activiteitenplan, inclusief een jaarverslag en evaluatiemomenten. Verder bundelt hij/zij de informatie uit de werkgroep in de eigen gemeente. Deze bevindingen worden tijdens de bestuursvergadering gedeeld.

Een algemeen bestuurslid moet rekenen op een tijdsbesteding van zo‘n 4 uur per week, rond de verkiezingen wat meer.

 

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot Rob Vader (raadslid PvdA Best; r.vader@gmail.com) of Bert van Drunen (waarnemend lid regiobestuur; bertvandrunen@hotmail.com)

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 25 mei 2017. Reactie graag richten aan regioeindhoven@pvda.nl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni wordt de voordracht aan de leden voorgesteld.

Mary