Benoeming nieuw bestuur afdeling Regio Eindhoven

4 juni 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni wordt aan de leden voorgesteld om onderstaand team te benoemen tot het nieuwe bestuur van onze afdeling.

Mocht je vooraf vragen hebben neem dan even contact op met de voorzitter Mary Fiers via m.fiers@chello.nl

Het betreft deels huidige bestuursleden die graag door willen, namelijk:

 

Gelukkig hebben zich ook enkele nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld, die met enthousiasme aan de slag willen:

Tijdens de ALV zullen deze nieuwe kandidaten zich ook kort even voorstellen.

 

We nemen op 12 juni afscheid van onze secretaris Jos Theelen en Hans Overbeek.

Tijdens de volgende ALV hopen we een bestuurslid/ contactpersoon voor Son & Breugel voor te dragen.

 

Hartelijke groeten,

Mary