Bijeenkomst ledendemocratie

14 december 2019

Ledendemocratie 

Op zaterdag 14 december verzamelde zich een aantal PvdA-leden uit Brabant en Limburg in het Honk van de PvdA Regio Eindhoven om over ledendemocratie te praten. Dat dit een belangrijk onderwerp is, daar was iedereen het snel over eens. We zijn immers een politieke vereniging, waar de gezamenlijke leden de koers bepalen. Maar hoe zorg je dat alle leden meepraten over belangrijke onderwerpen? Niet alle leden komen immers naar de Algemene Ledenvergaderingen.

Tijdens de bijeenkomst, verzorgd door Cees Schipper van het Rode Nest, kregen de aanwezigen bruikbare informatie over de optimale aanpak bij een ledenraadpleging. Waar moet je opletten? Wat zijn de valkuilen? Ook de aanwezigen mengden zich goed in de discussie en kwamen met eigen (geslaagde en minder geslaagde) voorbeelden van ledenraadplegingen.

Belangrijke aandachtspunten: ben vooraf helder over wat je met de informatie wel/niet gaat doen, denk bij elke vraag na over de reden waarom je de vraag stelt/stel geen overbodige vragen, maak het niet te complex, gebruik eenvoudige taal en zorg voor een terugkoppeling van de resultaten aan alle leden.

Uiteraard is het ook mogelijk om deze digitale raadpleging breder uit te zetten en bijvoorbeeld te gebruiken voor een inwoners- of wijkraadpleging. Helemaal mooi! Het bestuur van de PvdA Regio Eindhoven heeft in het jaarplan 2020 opgenomen dat er minimaal zes raadplegingen uitgevoerd gaan worden. Deze training kwam voor onze afdeling dus precies op tijd!

Vol energie en een stuk wijzer gingen de deelnemers huiswaarts. Met dank aan het Rode Nest.