van Wim Arts

19 februari 2019

Het gaat goed met Nederland?!

Ik werk bij een organisatie die mensen opvangt die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. En dat zijn er verdomd veel. In ons land doen ongeveer 70.000 mensen een beroep op de maatschappelijke opvang. De hoogconjunctuur ten spijt zien we de laatste jaren dat aantal alleen maar groeien.

Een groei die mede veroorzaakt is door de afbraak van de GGZ. Mensen met psychische problemen krijgen niet meer die zorg die ze nodig hebben belanden steeds vaker op straat en dus in de opvang. Daarnaast is het aantal goedkope huurwoningen veel te klein en wie daarop is aangewezen heeft vaak pech. Verder is het aantal huisuitzetting omdat mensen een huurachterstand hebben alleen maar toegenomen.

Ook het aantal kinderen dat met ouders meekomt naar de opvang wordt steeds groter. Soms staan ineens hele gezinnen gepakt en gezakt voor de deur. Kinderen en maatschappelijke opvang is wel een heel slechte combinatie. Organisaties proberen met alle mogelijkheden kinderen er uit te houden en creëren speciale voorzieningen zodat ze niet in een omgeving hoeven te zijn die niet altijd zonder problemen is.

De maatschappelijke opvang is zo ongeveer het afvalputje geworden van al diegenen waar andere hulpverleners niets meer mee kunnen.

Hoewel ik me met kwaliteitszorg en privacy bezighoud spreek ik vaak met cliënten. Hun verhalen gaan meestal over toevallig gemaakte verkeerde keuzes of gewoon domme pech.

Het gaat goed met Nederland. Inderdaad de rijken worden rijker. Maar er is een groep die niet deelt in de welvaart. Mensen die langzaam naar de rand van de maatschappij worden gemanoeuvreerd. Dat mag niet gebeuren. En daarom is de PvdA voor mij belangrijk.