Tweeluik: deel 2 een nabespreking!

13 april 2019, van 15:00 tot 16:30

Als lokale politieke beweging denken we ook na over de sociaaldemocratie in de toekomst. Een van de vragen die ons bezighoudt is de vraag hoe zorgen we dat mensen zich in stad en regio thuis blijven voelen? Hoe verbinden we ook in de toekomst het ‘ik’ met het ‘wij? Daarom een tweeluik (twee samenhangende activiteiten).

Deel één bestaat uit een lezing in de Bieb van Eindhoven op 11 april. De cultuurfilosoof Rene Boomkens (hoogleraar Cultuurbeschouwing en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam) vertelt over “denationalisering” waardoor een cultuur ontstaat die lokale tradities verdringt. Over “permanente immigratie” waardoor we geconfronteerd worden met groepen vreemden, waardoor het gevoel er bij te horen onder druk staat. Over digitalisering waardoor nieuwe media ontstaan die het individu dienen en de gemeenschap ondermijnen. Over de privatisering van de publieke ruimte- grootse stations, vliegvelden, winkelcentra -als het ware gericht op het genot van de individuele gebruiker. Aanmelden voor deze lezing, georganiseerd door de Eindhovense Bieb, kan via: https://eindhoven.op-shop.nl/2277/debat-wij-in-de-stad/11-04-2019

Deel twee bestaat uit een nabespreking van deze bijeenkomst in ons PvdA Honk. Op zaterdagmiddag 13 april (aanvang 15 uur). We gaan in gesprek over ‘ik’ en ‘wij’ in onze stad en regio. Over tekenen van neoliberalisme in Eindhoven, in de partij, in onszelf.  En wat we daar van vinden. En over antwoorden van de (lokale) sociaaldemocratie op vraagstukken van vandaag en morgen. En wat verder ter tafel komt. We hopen op een verdiepend gesprek! Doe je mee?

Fijn als je je aanmeldt, dan weten we hoeveel mensen komen. Aanmelden hiervoor kan bij de organisator Hans Lamers (hlamers@xs4all.nl). Neem gerust introducees mee.

 

We eindigen om 16.30 uur met borrel.