Overleg Rode Nest gaat niet door op 30 juni

30 juni 2018, om 11:00

Het bestuur van onze afdeling Regio Eindhoven heeft zich onder meer voorgenomen energie te willen steken in het meer schwung geven aan de inbreng en betrokkenheid van onze leden. Daartoe heeft zij contact gelegd met ‘Het Rode Nest’, een denk- en ontwikkeltank die zich ten doel stelt de ledendemocratie binnen onze PvdA-geledingen via de inzet van digitale middelen te versterken en te moderniseren (zie www.rodenest.nl)

De eerste vraagstelling waarmee we onze leden in de regio Eindhoven willen benaderen is inmiddels bepaald. Die is: ‘welk advies zou u de PvdA-fractie in uw gemeente voor de komende 4 jaar mee willen geven?’

Op zaterdag, 30 juni a.s. staat er van 11.00 tot (uiterlijk) 15.00 uur een eerste overleg met de vertegenwoordigers van Het Rode Nest gepland om de voorbereidingen te treffen uitvoering te geven aan het uitzetten van die vraag onder de leden. We komen hiertoe samen in Het Honk, gelegen achter de Boschdijk in Eindhoven.

‘We’ zijn voorlopig Peter Quant, Jos Theelen en ondergetekende.

In de wetenschap dat eraan zowel aan het uitzetten van die vraag maar ook aan het verwerken van de binnengekomen reacties alsook het vormgeven van een follow-up daaraan het nodige werk vastzit, zijn meer mensen die hier hun schouders onder willen zetten zeer welkom.

Heb je hiervoor tijd en belangstelling? Laat dat dan even weten s.v.p.

Johan Dunnewijk

T 06 29087650

EM j.dunnewijk52@gmail.com